Artikelen

Voor Permacultuur Magazine nummer 15 dat verscheen op 21 juni 2019 schreef ik samen met Karin Hanus het artikel De permacultuurbloem van Holmgren.

Lees het hele artikel hier


Voor Permacultuur Magazine nummer 14 dat verscheen op 21 maart 2019 schreef ik het artikel Vertrouwen binnen gemeenschappen.

Volgens Van Dale is een gemeenschap een groep mensen die iets gemeenschappelijks hebben. Met alleen een gezamenlijke visie of een gezamenlijk doel zijn we er echter nog niet. Want hoe geven we die samen vorm? Met behulp van permacultuur kunnen we (eco)systemen ontwerpen. Een gemeenschap is net als een ecosysteem een levend, complex systeem. Wat dat betekent voor de relaties binnen gemeenschappen lees je in dit artikel.

Lees het hele artikel hier


Voor Permacultuur Magazine nummer 11 dat verscheen op 21 juni 2018 schreef ik samen met René Röell het artikel Sociale permacultuur: organiseren op basis van vertrouwen.

Permacultuur is vanouds gefocust op het herstel van natuurlijk kapitaal:dit uit zich in regeneratieve landbouw, herstel van de bodem, kleinschalige systemen voor voedselproductie. Permacultuur vindt echter ook een belangrijke toepassing in het herstel van sociaal kapitaal. Sociale permacultuur kun je niet los zien van permacultuur. Het maakt er integraal deel van uit. In dit artikel belichten we de plaats van sociale permacultuur binnen de permacultuur en het belang ervan. Daarnaast komen onze overwegingen ten aanzien van een sociaal ontwerp aan bod.

Lees het hele artikel hier


Voor Permacultuur Magazine nummer 10 dat verscheen op 21 maart 2018 schreef ik het artikel Gemeenschaps- en groepsvorming: een dynamisch proces.

Wanneer twee of meer mensen samenkomen met een bepaald doel ontstaat er een groep. Het ontwikkelingsproces van groepen heeft een aantal kenmerken die gelijkenissen vertonen met het ecologische proces van successie dat zichtbaar is bij de ontwikkeling van een kale akker naar een voedselbos.

Lees het hele artikel hier


Voor Permacultuur Magazine nummer 9 dat verscheen op 21 december 2017 schreef ik samen met Marc Siepman de longread Van schaarste naar overvloed over economie.

‘Delen van de overvloed’ is een van de ethische principes van permacultuur. We worden echter dagelijks geconfronteerd met schaarste. Zo zien we hongersnood, gebrek aan schoon water, mensen die hun huur of hypotheek niet meer kunnen betalen, gebrek aan land om te gebruiken voor een permacultuurproject … De supermarkten liggen echter vol met een overvloed aan voedsel, er is grond genoeg om voedsel te verbouwen, er zijn ook huizen zat om in te wonen. De paradox is echter dat lang niet iedereen hier toegang toe heeft. Er is dus genoeg, maar toch ervaren we schaarste. Wat zijn de achterliggende oorzaken van deze schaarste? En kunnen wij deze oorzaken wegnemen zodat iedereen overvloed ervaart en we deze kunnen delen zonder bang te zijn om tekort te komen? 

Lees het hele artikel hier