Sociale permacultuur = samen op ontdekkingsreis

Ik zie het leven als één grote ontdekkingsreis. Je leert onderweg jezelf kennen, maar ook de mensen om je heen. Ondertussen doe je nieuwe ervaringen op en vergroot je je kennis. Jij bent de enige die de reis zo beleeft zoals jij hem beleeft. Ook al reizen er mensen met je mee, zij zullen andere ervaringen opdoen en andere kennis vergaren. Zij hebben waarschijnlijk andere ontmoetingen en beleven deze ontmoetingen op een andere manier dan jij. Toch is het fijn om deze ontdekkingsreis niet alleen te hoeven ondernemen. Je kunt je ervaringen delen waardoor je deze vaak nog verdiept. En je ondervindt steun als je even de weg kwijt bent of andere tegenslagen tegenkomt.

Onze westerse cultuur is de verbinding met moeder Aarde verloren. Om de pijn van deze scheiding te kunnen dragen en om stappen te zetten naar de heling van deze verbinding hebben wij gemeenschap nodig.

Permacultuur is voor mij allereerst een levensfilosofie gebaseerd op de drie ethische principes zorg voor de Aarde, zorg voor de mens en delen van de overvloed. Permacultuur biedt daarbij een set ontwerpprincipes waarmee je in de praktijk aan de slag kunt om beschadigde ecosystemen te helen en nieuwe ecosystemen te ontwerpen die duurzaam zijn en dus in principe voor eeuwig mee kunnen.

Sociale permacultuur gaat de diepte in wat betreft verbinding: verbinding met jezelf, de ander en de Aarde. Waar je in een ecosysteem probeert samen te werken met de natuur werk je in een sociaal systeem (zoals een groep, een gezin, een organisatie, de samenleving) samen met de sociale natuur van de mens. Ik geloof dat de mens een door en door sociaal wezen is. Deze sociale natuur kunnen we herontdekken. Daarvoor moeten we de illusies van afgescheidenheid en controle loslaten. “Ik ben omdat wij zijn”, zoals de Ubuntu-filosofie ons meegeeft.

Elk mens heeft zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Om die te kunnen zien, moet je soms alleen je focus verleggen, net even anders kijken of luisteren. Daarvoor moet je je bewust zijn van je eigen filters en je open stellen voor de ander.

Ik wil graag ondersteunen bij het ontdekken van deze kwaliteiten en het horen en zien van elkaar, zodat er een werkelijke samenwerking ontstaat binnen groepen, organisaties en de samenleving.

We gaan samen op ontdekkingsreis naar veerkrachtige gemeenschappen!