Over Caroline

Mijn naam is Caroline Siepman, ik ben getrouwd met Marc en moeder van Timo (17 jaar).                                                                           

Jarenlang heb ik als logopedist gewerkt in het speciaal onderwijs en in vrijgevestigde logopediepraktijken. Ik werkte met kinderen en volwassenen bij wie het communiceren moeizaam verliep door problemen op het gebied van spraak, taal, stem of gehoor. Als logopedist kon ik een steentje bijdragen om de communicatie makkelijker te laten verlopen. Een prachtige taak!

Als aanvulling op mijn logopedie-opleiding heb ik onder andere een opleiding tot kindercoach gevolgd. Ik had in mijn werk al ouders gecoacht en had ervaren dat die manier van werken bij mij paste en goede resultaten opleverde.

Bij coachen ga je uit van wat er al is, wat het kind en/ of de ouder al doet. Het kan al een hele geruststelling zijn als je ontdekt dat wat je doet oké is, dat je goed bent zoals je bent. Soms hoeft er dan niets meer opgelost te worden.

Bovenstaande ervaringen hebben voor mij alles te maken met verbinding. Verbinding door middel van communicatie met de ander, en jezelf en de ander (opnieuw) ontdekken.

Zoeken naar verbinding is een rode draad in mijn leven en voor mij een belangrijk uitgangspunt bij systeemverandering. Loslaten van het oude en verbinding zoeken met het nieuwe, voeling hebben met wie ik echt ben en met mijn eigen passie, diepgaande verbondenheid ervaren met anderen en me één voelen met Moeder Aarde is mijn levensdoel.