Workshops en cursussen

Op deze pagina staat inhoudelijke informatie over de cursussen en workshops waaraan ik meewerk. In de agenda kun je zien wanneer en waar de cursussen en workshops plaatsvinden.


Cursus: Dweilen met de kraan dicht

illustratie: Lotte Klaver

Waarom zijn we met al onze kennis en techniek niet in staat om de wereldproblemen, zoals de sociale en ecologische instorting, voor eens en altijd op te lossen? Er lijken alleen maar nieuwe problemen bij te komen. Er zijn talloze vragen waar we mee worstelen. Hoe kan het dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt? Waarom is er honger in de wereld, terwijl we voor 13 miljard mensen voedsel produceren?

We willen wel verandering, maar willen we ook veranderen?

In deze cursus leer je met een holistische blik te kijken naar de crises in de wereld. Door middel van interactieve presentaties en oefeningen kom je meer te weten over systeemtheorie en ervaar je hoe het is om met een systemische blik naar de huidige problemen te kijken. We gaan samen op zoek naar verbanden tussen bijvoorbeeld economie, individualisering, klimaatverandering, regeldrift, geluk en biodiversiteitsverlies. Alles is met elkaar verbonden! Dat inzicht heeft gevolgen voor de manier waarop je uitdagingen aangaat. Samenwerken krijgt een geheel nieuwe betekenis.

Tijdens de cursus is er ruimte voor uitwisseling van gedachten, gevoelens en ervaringen. De collectieve wijsheid van de groep maakt elke cursus een unieke en leerrijke ervaring. Ook voor ons!

Deze cursus geef ik samen met mijn man Marc.

Voor meer informatie en opgave: https://marcsiepman.nl/aanbod/workshop-dweilen-kraan-dicht/


Cursus: Sociale Permacultuur

In de afgelopen jaren is er binnen de permacultuur meer aandacht gekomen voor de samenwerking tussen mensen onderling. Een interessante vraag is hoe methoden van permacultuur kunnen worden toegepast op menselijke systemen. Kunnen we de manier waarop we samenwerken en samenleven net zo ontwerpen als tuinen? En hoe gaat dat dan in zijn werk?

Vandaag de dag zien we dat in bijna alle geledingen van de samenleving de samenwerking tussen mensen onder druk staat. Wantrouwen lijkt steeds meer het leidende principe van de manier van organiseren te worden. Dat levert organisaties op waarvoor het niet prettig werken is. Het leidt tot verspilling van menselijk potentieel en motivatie. De vraag is hoe we vertrouwen weer als uitgangspunt van organiseren kunnen gaan nemen. Wat is er voor nodig om de meerwaarde van samenwerking ten volle te gaan benutten?

Als deelnemer aan de leerreis Sociale Permacultuur ga je samen met anderen actief met deze vragen aan de slag. We onderzoeken de sociale permacultuur vanuit verschillende invalshoeken. Uitgangspunt is uiteraard permacultuur. Dat betekent kort gezegd dat we zoveel mogelijk met de natuur meewerken. Toegepast in het sociale betekent het dat we organisaties willen die passen bij de (sociale) natuur van de mens. Daarom gaan we onderzoeken welke ontwerpprincipes gelden voor samenwerking tussen mensen. En we gaan op basis van deze principes een sociaal ontwerp maken.

Naast permacultuur (onder andere Looby Macnamara: Permacultuur in je Persoonlijke & Sociale leven) halen we inspiratie uit tradities die goed aansluiten bij permacultuur. Voorbeelden zijn:
– Scott Peck (A Different Drum);
– Frederic Laloux (Reinventing Organizations);
– Peter Block (The Abundant Community);
– Hans Wopereis (Het licht en de korenmaat).

Deelnemers aan de cursus kunnen hun eigen initiatief/ project als casus inbrengen.

Na afloop van de leerreis:
– heb je een beeld van wat sociale permacultuur inhoudt
– ben je bekend met de principes van sociale permacultuur en weet je hoe je deze succesvol kunt toepassen
– begrijp je het belang van sociaal ontwerp in verschillende contexten
– heb je handvatten aangereikt gekregen om in je eigen leven aan de slag te gaan met sociale permacultuur

Deze cursus geef ik samen met René Röell van Permacultuur Centrum Nederland. Kijk hier voor meer informatie en opgave.


Introductieworkshop: Organiseren vanuit vertrouwen

Een dagdeel kennismaking met organiseren vanuit vertrouwen: naast inzicht in een aantal basisprincipes van eigentijdse organisaties gaat het vooral om ervaren. Wat moeten we loslaten van onze oude gewoontes om tot werkelijke uitwisseling te komen? Welke ideeën en overtuigingen verhinderen de vorming van nieuwe organisatievormen?

Binnen Permacultuur Centrum Nederland zijn we al enkele jaren bezig met de vraag hoe je de samenwerking rondom projecten en initiatieven vorm kunt geven. Hoe houd je na een vliegende start de inspiratie en dynamiek in de organisatie levend? Wat vertelt de natuur ons over thema’s zoals coöperatie en altruïsme en hoe staat dit in verhouding tot wat we om ons heen zien?

Naar de antwoorden zijn we nog op zoek en we nodigen je uit om in deze zoektocht te participeren; om vragen die er bij je leven rondom samenwerken en -leven in te brengen in deze workshop.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

de natuurlijke grondslag van samenwerking;
de ontwikkeling van een midden in communicatie;
waar sta je zelf in relatie tot de groep;
zelfsturing en leiderschap.

Deze workshop geef ik samen met René Röell.

Kijk hier voor meer informatie en opgave.


Samen werken aan samenwerken

Een goede samenwerking geeft je vleugels, samen kun je veel bereiken. Maar aan samenwerken kleven ook nadelen. Hoe organiseer je de samenwerking zo dat deze ook echt vruchten afwerpt? Sociale permacultuur als geïntegreerd onderdeel van permacultuur biedt hiervoor handvatten. In deze workshop passeren vertrouwen, communicatie en groepsdynamische processen de revue en ervaar je de kracht van zelforganisatie.


Verbinding door communicatie

Communicatie zorgt ervoor dat we relaties kunnen hebben met elkaar. Goede of slechte communicatie, dat maakt alles uit voor relaties en samen werken.
Luisteren is een belangrijk onderdeel en echt luisteren zorgt voor echte verbinding. In deze workshop kun je dit ervaren, vooral door het doen van oefeningen.

Deze workshop geef ik samen met Anita Bartstra.