Dweilen met de kraan dicht

Illustratie: Lotte Klaver

Waarom zijn we met al onze kennis en techniek niet in staat om de wereldproblemen, zoals de sociale en ecologische instorting, voor eens en altijd op te lossen? Er lijken alleen maar nieuwe problemen bij te komen. Er zijn talloze vragen waar we mee worstelen. Hoe kan het dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt? Waarom is er honger in de wereld, terwijl we voor 13 miljard mensen voedsel produceren?

We willen wel verandering, maar willen we ook veranderen?

In deze workshop leer je met een holistische blik te kijken naar de crises in de wereld. Door middel van interactieve presentaties en oefeningen kom je meer te weten over systeemtheorie en ervaar je hoe het is om met een systemische blik naar de huidige problemen te kijken. We gaan samen op zoek naar verbanden tussen bijvoorbeeld economie, individualisering, klimaatverandering, regeldrift, geluk en biodiversiteitsverlies. Alles is met elkaar verbonden! Dat inzicht heeft gevolgen voor de manier waarop je uitdagingen aangaat. Samenwerken krijgt een geheel nieuwe betekenis.

Tijdens de workshop is er ruimte voor uitwisseling van gedachten, gevoelens en ervaringen. De collectieve wijsheid van de groep maakt elke workshop een unieke en leerrijke ervaring. Ook voor ons!

Deze workshop geef ik samen met mijn man Marc.

Voor meer informatie en opgave: marcsiepman.nl/dweilen-kraan-dicht/